Contact us

Home >Contact us

Contact us

 • Strategic Business Center

  Mr.Julio Zhong zhongdingfeng@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6281) +86-755-26923578
  Ms.Aggie Guo guojin@konka.com+86-755-26608866 (Ext:3400)
  Mr.Sawyer Huang huanghaicheng@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6399) +86-755-86710399
  Mr.Richard Wu wurui@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6568) +86-755-86710568
  Mr.Will Zhao zhaowei@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6897) +86-755-86710897
  Ms. Lisa Liu liulixia@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6618) +86-755-86710618
  Ms.Fiona You youshanshan@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6707) +86-755-86710707
  Mr.Lawrence Chen chenshuhao@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6914) +86-755-86710914
  Ms.Abbey Yuan yuanyiqing@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6035) +86-755-86710035
  Mr. Gavin Hu hucanlin@konka.com+86-755-26608866 (Ext:3407) +86-755-86711407
  Ms. Olalla Peng pengkexin@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6313) +86-755-86710313
  Ms. Sol Huang huangjuhua@konka.com
 • Overseas Brand Development Dept

  Mr.Vansky Fan fanshengkai@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6418) +86-755-26603671
  Ms.Lucy Tian tianhuiyun@konka.com +86-755-26608866 (Ext:3294) +86-755-26905229
  Mr.Andre Chen chenbin5@konka.com +86-755-26603671
 • European Business Center

  Ms.Luba Wu wuqiumin@konka.com Tel: +86-755-26608866 (Ext:6018) +86-755-26906349
  Mr.Frank Zhang zhangjingquan@konka.com Tel: +86-755-26608866 (Ext:3487) +86-755-86711487
  Ms.Grace Feng fengxiaole@konka.comTel: '+86-755-26608866(Ext:3504) +86-755-86711504
  Mr.Garko Huang huangjiahao@konka.comTel: '+86-755-26608866 (Ext:3264) +86-755-86711264
 • Emerging market business center

  Ms.Conny Wang wangdingwei@konka.com +86-755-26608866 (Ext:8127) +86-13924626952
  Ms.Fiona lin linyuan@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6298)
  Mr.Jack Huang huangjiankun@konka.com+86-755-26608866 (Ext:8127)
  Ms.Jane Jiang jiangzhiyuan@konka.com'+86-755-26608866 (Ext:8144)
  Ms.Anna zeng zengxiaojing@konka.com'+86-755-26608866 (Ext:8067)
 • Emerging market business center-South American market

  Ms.Peggy Ji jixue@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6001)
  Mr.Tony fengweibing@konka.com +86-755-26608866 (Ext: 6016) 
  Ms.Cassis Song songmengzhu@konka.comTel: +86-755-26608866 (Ext:3334)
  Ms.Mafalda Wu wumanfen@konka.comTel: +86-755-26608866 (Ext: 8177) +86-755-86712177
 • Emerging market business center-Asia-Pacific Market

  Mr.William Wu wuweibin@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6780)  
  Mr.Alex Chao chaojing@konka.com +86-755-26608866 (Ext:3447)
  Mr.Gary Li lijiawei@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6484)
  Ms.wendy Zheng zhengwenjing@konka.com +86-755-26608866 (Ext:3457)
 • Middle East &Africa Business Center-MEA Market 

  Mr.Janson Huang huangjun3@konka.com +86-755-26608866 (Ext:8147) +86-755-86712104
  Mr,Justin Zhao zhaobeiya@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6363 +86-755-86710363
 • Middle East &Africa Business Center-African Market

  Mr.Sean Liu liuliangwu@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6739)  
  Mr.Harry zhen zhenhuiyang@konka.com+86-755 26608866 (Ext:6164)
  Ms.Sura dongwenli@konka.com +86-755-26608866 (Ext:8167) 
  Ms.Jane Deng dengxiujuan@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6476)+86-755-86710476
  Mr.Vincent Yu yuzhanwei@konka.com+86-755-26608866 (Ext:3927)+86-755-86711927
  Mr.Stefan Yang yangcanqu@konka.com+86-755-26608866 (Ext:8164)