Contact us

Home >Contact us

Contact us

 • TV products:Key Account

  Mr.Sawyer Huang huanghaicheng@konka.com +86-755-86710399
  Mr.Julio zhongdingfeng@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6281) Tel:+86-755-26923578
  Ms.AggieGuo guojin@konka.com+86-755-26608866 (Ext:3400) Tel:+86-755-86711400
  Ms.Fiona You youshanshan@konka.com+86-755-26608866 (Ext:6707) Tel:+86-755-86710707
 • Konka Brand Development Dept

  Mr.Vansky Fan fanshengkai@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6418) +86-755-26603671
  Ms.Anna Zeng zengxiaojing@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6332) +86-755-26905229
  Ms.Lola Liu liuliangxia@konka.com +86-755-26608866 (Ext:3274) +86-755-26603671
  Ms.Sylvia Wu wuqiting@konka.com +86-755-26608866 (Ext:3267) +86-755-26905229
  Ms.Jamie Liang liangzhimin@konka.com +86-755-26608866 (Ext:3427) +86-755-86711427
  Ms.Lucy Tian tianhuiyun@konka.com +86-755-26608866 (Ext:3294) +86-755-26905229
 • TV products:Asia market

  Mr.Richard Wu wurui@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6568) +86-755-26909730
  Mr.William Wu wuweibin@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6780) +86-755-26606844
  Mr. Gavin Hu hucanlin@konka.com+86-755-26608866(Ext:3407)
  Mr.Alex Chao chaojing@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6011) +86-755-26606844
  Mr. Luis Liang liangzhijie@konka.com+86-755-26608866(Ext:3324)
  Miss. Linda yangshuping@konka.com+86-755-26608866(Ext:3457)
 • TV products:Middle East market

  Mr.Kevin Su sukanghong@konka.com +86-755-26608866 (Ext:8104) +86-755-26912096
  Ms.Cathy Guo guoyuanyuan@konka.com +86-755-26608866 (Ext:8148) +86-755-26912096
  Ms.Elena Li lixianmei@konka.com +86-755-26608866 (Ext:8084) +86-755-86712084
  Mr.Janson Huang huangjun3@konka.com +86-755-26608866 (Ext:8147) +86-755-86712147
  Mr.King Chow zhouqing@konka.com +86-755-26608866 (Ext:8154) +86-755-86712147
 • TV products:Africa Market

  Mr.Sean Liu liuliangwu@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6739) +86-755 26912130
  Mr.Harry zhen zhenhuiyang@konka.com+86-755 26608866 (Ext:6164)
  Ms.Sura dongwenli@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6332) +86-755-26905229
 • TV products:North American & Europe market

  Ms.Luba Wu wuqiumin@konka.com Tel: +86-755-26608866 (Ext:6018) +86-755-26906349
  Mr.Frank Zhang zhangjingquan@konka.com Tel: +86-755-26608866 (Ext:3487) +86-755-86711487
  Mr.Hugo Yan yanzhaowu@konka.com Tel: +86-755-26608866 (Ext:3494) +86-755-86711494
 • TV products:South American market

  Ms.Conny Wang wangdingwei@konka.com +86-755-26608866 (Ext:8127) +86-13924626952
  Ms.jixue jixue@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6001)
  Ms.Fiona lin linyuan@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6298)
  Mr.Tony fengweibing@konka.com +86-755-26608866 (Ext: 6016)
  Ms.Teresa zhangjiaxin@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6298)
  Mr.Victor Han hanxiaolu@konka.com +86-755-26608866(Ext:8067)
  Mr.Victor Leong liangweishun@konka.com +86-755-26608866(Ext:8177)
 • After Service

  Mr.lihong lihong1@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6246) +86-755-26602431 Mr.Alan xiongchangsen@konka.com +86-755-26608866 (Ext:6246)